TS. Hoàng Thị Loan-”Người yêu giống lúa Việt”

Chúc mừng TS.Hoàng Thị Loan- Giảng viên của Khoa, với các kết quả và sáng kiến của đề tài nghiên cứu về giống lúa trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, công nhận  là một trong những sáng kiến tiêu biểu của chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển. Thông tin được đăng trên báo cuocsongantoan.vn (xem chi tiết tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.