Trung tâm Nghiên cứu phân tích và Xử lý môi trường

Poster_2

Trung tâm NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Poster_2

1. Thông tin chung

Trung tâm Nghiên cứu phân tích và xử lý môi trường, trực thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

2. Nhiệm vụ 

– Đào tạo, cấp chứng chỉ về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đào tạo nghề, …

– Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hợp tác.

– Lập báo cáo ĐTM, hậu ĐTM. Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

– Tư vấn, xây dựng các hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải, nước cấp.

– Tham gia hướng dẫn các kỹ năng thực hành, vận hành trang thiết bị, các kỹ thuật phòng thí nghiệm cho sinh viên của Khoa và các đơn vị khác có nhu cầu.

– Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường không khí, đất, nước và vệ sinh môi trường.

– Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu mới dựa trên công nghệ điện hóa và các kỹ thuật tiên tiến khác.

3. Đội ngũ – Năng lực

Tran_Trung

GS.TS Trần Trung

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm/Hiệu trưởng

Chuyên ngành: Công nghệ Điện hóa và bảo vệ kim loại

Thành tích khoa học: 5 đề tài nghiên cứu cấp Bộ và Nhà nước; 15 bài báo quốc tế và rất nhiều bài báo trong nước khác

Nguyen_Trong_Nghia

TS Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại cơ quan: 0321.3713.050

Email: nghiacnhhmt@gmail.com

Điện thoại riêng: 0979.784.379

Chuyên ngành: Hóa học vô cơ

Các lĩnh vực nghiên cứu: Tư vấn, thi công xây dựng các công trình xử lý nước thải, nước sinh hoạt, khí thải,…; Nghiên cứu tinh chế bentonite và các ứng dụng của bentonite; Điều chế nanoclay và ứng dụng trong xử lý môi trường, trong vật liệu Polymer – clay nanocomposite PCNs.

Thành tích khoa học: 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; 1 đề tài cấp Cơ sở; 9 bài báo trong nước và quốc tế.

PGS.TS Đặng Xuân Hiển

Chức vụ: Chuyên gia tư vấn

Điện thoại riêng: 0912.056.259

Các lĩnh vực nghiên cứu: Mô hình hóa trong quản lý nguồn nước; Quản lý môi trường cho các nước đang phát  triển; Kỹ thuật xử lý nước thải; Kỹ thuật xử lý nước sinh hoạt và công nghiệp; Mô hình hóa trong kỹ thuật môi trường và nguồn nước.

Thành tích khoa học: 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài nhánh cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp Bộ và tỉnh thành, 3 đề tài cấp Cơ sở, 33 bài báo khoa học trong nước, 6 bài báo quốc tế, 2 chứng nhận độc quyền sáng chế, 11 chuyển giao công nghệ.

Bui_Quoc_Huy

Th.S Bùi Quốc Huy

Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu

Điện thoại cơ quan: 0321.3713.050

Email: huydung18@gmail.com

Điện thoại riêng: 090.325.1443

Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học

Các lĩnh vực nghiên cứu: Các biện kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường không khí, đất, nước và vệ sinh môi trường (thiết kế, tư vấn, giám sát và xây dựng các công trình xử lý nước thải, nước sinh hoạt, khí thải…); Chế tạo vật liệu mới.

Thành tích khoa học: Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Cơ sở, bài báo quốc tế và trong nước.

Nguyen_Thi_Thuy_Anh

Th.S Nguyễn Thị Thúy Anh

Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu

Điện thoại cơ quan: 0321.3713.050

Email: thuyanh2110@gmail.com

Điện thoại riêng: 0986.185.123

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học/ Sinh học thực nghiệm

Các lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ môi trường không khí, đất, nước và vệ sinh môi trường (thiết kế, tư vấn, giám sát và xây dựng các công trình xử lý nước thải, nước sinh hoạt, khí thải…); Phân tích vi sinh; Ứng dụng Công nghệ sinh học trong  xử lý rác thải, nước thải.

Thành tích khoa học: Thành viên đề tài cấp Bộ, các bài báo trong nước và quốc tế.

Pham_Thi_Kim_Thanh

Th.S Phạm Thị Kim Thanh

Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu

Điện thoại cơ quan: 0321.3713.050

Email: kimthanhphamvn@gmail.com

Điện thoại riêng: 0989.846.771

Chuyên ngành: Công nghệ hóa dược và hóa chất bảo vệ thực vật

Các lĩnh vực nghiên cứu: Triết tách các chất có hoạt chất sinh học từ thực vật (cây huyết giác); Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng tới chế tạo cacbon nano tube; Nghiên cứu ứng dụng vi sinh trong xử lý nươc thải, rác thải.

Thành tích khoa học: 03 đề tài cấp Cơ sở, các bài báo trong nước.

Nguyen_Thi_Thanh_1

Th.S Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Cán bộ nghiên cứu

Điện thoại cơ quan: 0321.3713.050

Email: thanhnt.ht@gmail.com

Điện thoại riêng: 0984.215.501

Chuyên ngành: Vật liệu vô cơ

Các lĩnh vực nghiên cứu: Các vật liệu vô cơ; Nghiên cứu làm giàu quặng; Nghiên cứu phân tích xử lý nước; Tổng hợp chất phát quang.

Thành tích khoa học: Các bài báo trong nước.

4. Cách thức liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

– Tần 3, tòa nhà A5, Trường ĐHSPKT Hưng Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

– Điện thoại: 0321.3713.050   –   0979.784.379

– Fax: 0321.3713.015

– Email: nghiacnhhmt@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.