Thư cảm ơn của Công Đoàn Giáo dục Việt Nam

Scaned_PDF21-25-2-2020--15-19-751-1

Scaned_PDF21-25-2-2020--15-19-751-1

Công đoàn Giáo dục Việt Nam chung tay cùng ngành Giáo dục Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường tự hào khi được góp phần cùng Công Đoàn trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên trong hoạt động ý nghĩa này của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

http://congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=556&id=4738&fbclid=IwAR3doB24wmb35l1ti9mdgfKjWIX9ZNoyaAzhAlpN7FvPwhfT1Wdi-4ZSB1E

Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.