02213.713.050

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020. 

Thong_Bao_Tuyen_Sinh_Dai_Hoc_Chinh_Quy_Nam_2020_page-0001

Thong_Bao_Tuyen_Sinh_Dai_Hoc_Chinh_Quy_Nam_2020_page-0002

Thong_Bao_Tuyen_Sinh_Dai_Hoc_Chinh_Quy_Nam_2020_page-0003

Thong_Bao_Tuyen_Sinh_Dai_Hoc_Chinh_Quy_Nam_2020_page-0004