SINH VIÊN NHẬN GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2022-2023

Chiều ngày 9/1/2024, Hội sinh viên trường Đại học SPKT Hưng Yên đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023) và tuyên dương sinh viên 5 tốt. Tại Chương trình, các sinh viên tiêu biểu của Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường – UTEHY đã vinh dự được tuyên dương sinh viên 5 tốt. Chúc mừng các bạn và chúc các bạn tiếp tục phát huy được những thành tích đã đạt được trong thời gian tới!