Ngành đào tạo của Khoa Công nghệ hóa học và Môi trường

Dao_tao

Dao_tao

Các ngành đào tạo

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Quản lý sản xuất, chất lượng và môi trường).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_hc1

– Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường & An toàn lao động).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_mi_trng1

– Ngành Công nghệ Hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_thc_phm1

Ban Biên Tập

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Quản lý sản xuất, chất lượng và môi trường).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.