Ngành đào tạo của Khoa Công nghệ hóa học và Môi trường

Dao_tao

Dao_tao

Các ngành đào tạo

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Quản lý sản xuất, chất lượng và môi trường).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_hc1

– Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường & An toàn lao động).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_mi_trng1

– Ngành Công nghệ Hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng).

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_thc_phm1

Ban Biên Tập

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Quản lý sản xuất, chất lượng và môi trường).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *