Khoa Công nghệ Hoá học & Môi trường – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tham gia tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Hào.

Tư vấn tuyển sinh

Các Thầy/Cô Khoa CNHH&MT cùng Đoàn trường SPKTHY đã tham gia tư vấn tuyển sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Hào – Hưng Yên. Các bạn học sinh được hướng nghiệp, thêm tự tin và vững vàng với lựa chọn ngành nghề đặc biệt là vào học ngành hóa học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.