Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên tập huấn qui trình quản lý trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005

Ht3

Ht3

Vào lúc 14h ngày 13.11.2019 tại Văn phòng Khoa Công nghệ Hóa học và môi trường, sở KHCN tỉnh Hưng Yên sẽ có 1 buổi hướng dẫn giảng viên và sinh viên trong khoa các qui trình quản lý trong phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005.

ISO/IEC 17025: 2005 là yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

Đây là tiêu chuẩn được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm trong việc tìm kiếm một chuẩn mực chung cho hệ thống quản lý dành cho các phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn nhằm đảm bảo kết quả đo lường/thử nghiệm đạt được kết quả tin cậy nhất.

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – hệ thống quản lý chất lượng, vì vậy tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

Buổi tập huấn đã cung cấp kiến thức bổ ích cho giảng viên và sinh viên trong Khoa Công nghệ hóa học và Môi trường những công tác trong phòng thí nghiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Ht4

Ht2

Ht3

Ban Biên Tập


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.