Giới thiệu

Dao_tao

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Faculty of Chemical and Environmental Technology (FaCET)

1.Giới thiệu chung
                                              

Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường

Địa chỉ: Dân Tiến – Khoái Châu – Hưng Yên

Điện thoại: 0221.713.050, Fax: 0221.713.285

Website: www.khoacnhhmt.utehy.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cnhhmt/

Email: cnhh-mt@utehy.edu.vn

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Trọng Nghĩa 

Dao_tao

2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên (Xem chi tiết tại đây)

3. Các ngành đào tạo

– Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (02 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học ứng dụng, Quản lý sản xuất, chất lượng và môi trường).

– Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường & An toàn lao động).

– Ngành Công nghệ Hóa thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng).

4. Cơ hội, vị trí việc làm và hệ thống đối tác chiến lược

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_hc1

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_mi_trng1

Poster_Ngnh_Cng_ngh_k_thut_ha_thc_phm1

5. Điều kiện, môi trường học tập

Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường có 10 phòng thí nghiệm và 01 trung tâm phân tích và xử lý môi trường.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị với các thiết bị tiên tiến như máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS, kính hiển vi điện tử quét SEM, điện di mao quản CE, kính hiển vi quang học…đáp ứng nhu cầu học tập, thực tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Ngoài ra Khoa còn hợp tác với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp đảm bảo cho sinh viên có điều kiện thực tập, thực hành tại cơ sở.

1Tbi1

1Tbi3
1Tbi4 1Tbi2

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thành tích nổi bật của giảng viên, sinh viên.

Khoa có 01 đề tài cấp nhà nước, 07 đề tài cấp bộ, hơn 30 đề tài cấp trường.

Kh1 Kh2
Kh3 Kh4

7. Hoạt động đoàn thể

Ngoài học tập và nghiên cứu khoa học, Khoa đã triển khai và tổ chức các hoạt động cho các bạn sinh viên tham gia như: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ý tưởng xanh, Tham gia hội trại kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Sáng tạo Việt….

Dt1 Dt2
Dt3 dt4
Dt5 Dt6
Dt7 Dt8

Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.