02213.713.050

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CNHH&MT

Được thành lập ngày 12/12/2007, hiện tại với 16 CBGV, Khoa CNHH&MT đã dần phát triển, đào tạo các kỹ sư các ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ Hóa thực phẩm.

Sau đây là đội ngũ CBGV Khoa CNHH&MT:

I. Bộ môn Công nghệ hóa học – Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

1. TS.Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Khoa – Bí thư Chi bộ CNHH&MT

2. TS.Bùi Quốc Huy – Trưởng bộ môn 

3. TS.Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Giảng viên 

4. Ths.Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giảng viên – NCS

5. Ths. Nguyễn Thị Chúc – Giảng viên – NCS

6. Ths.Nguyễn Thị Nguyệt – Giảng viên– NCS

7.Ths.Nguyễn Trọng Quang – Giảng viên-NCS

8.Ths.Nguyễn Thị Thanh – Giảng viên- NCS

II. Bộ môn Hóa môi trường – Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

1. Ths.Lê Thành Huy – Giảng viên – NCS

2. TS.Nguyễn Thị Thúy Anh– Giảng viên

3. Ths.Hoàng Văn Hiền – Giảng viên – NCS Hàn Quốc

4. Ths.Hoàng Thị Loan – Giảng viên – NCS

5. TS.Tạ Đăng Thuần – Giảng viên 

6. Ths.Nguyễn Việt Thùy – Giảng viên

7. Ths. Phan Thị Uyên Nhung – Giảng viên 

8. Ths.Trần Thị Trang – Giảng viên