Cơ sở vật chất

images

Cơ sở vật chất

images

Khoa CNHH&MT, Trường ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên có hệ thống các phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo các bậc của ngành Công nghệ ký thuật Hóa học, Công nghệ kỹ thuật Môi trường và nghiên cứu khoa học, bao gồm:

– Trung tâm phân tích và xử lý môi trường

– PTN Hóa vi sinh

– PTN Chế tạo cacbon nanotube

– PTN Hiển vi điện tử quét( SEM)

– PTN Hóa lý

– PTN Quá trình thiết bị trong CNHH

– PTN Hóa phân tích

– PTN Điện hóa

– PTN Hóa đại cương

– PTN Hóa vô cơ

Một số thiết bị tiêu biểu được lắp đặt trong các PTN:

          Một số thiết bị sử dụng trong nghiên cứu điện hóa, đó là: Hệ thống nghiên cứu điện hóa làm việc bằng máy tính HH5 và Hệ máy đo điện hóa Autolab:

TB1

             Một số thiết bị phục vụ cho nghiên cứu hóa học cũng như phân tích môi trường như:

           Hệ thống lò nung và tủ sấy chân không

tb2

Tủ ấm và máy lắc:

tb3

Nguồn lập trình một chiều DC, bếp phá mẫu COD

tb4

Máy đo độ bụi cầm tay, máy phân tích khí khói

tb5

Máy phân hủy từ hữu cơ, máy phân tích nước đa chỉ tiêu

tb6

Hệ thống máy quang phổ khả kiến, máy quang phổ tử ngoại UV- VIS

tb7

        Một số thiết bị, máy móc phụ vụ cho nghiên cứu điện di và vi sinh:

Nguồn điện di do hãng Consort sản xuất, bình điện di bản gel loại mini

tb8

Máy lắc kiểu Voltex, máy PCR phục vụ cho các nghiên cứu vi sinh

tb9

Máy ly tâm và máy lắc với bộ đặt thời gian

tb10

Hệ thống chụp, phân tích ảnh điện di UVP và hệ thống tạo nước siêu sạch

tb11

Hệ thống máy Hiển vi điện tử quét kết hợp phổ tán xạ năng lượng EDS

tb12

Hệ thống Máy quang phổ hòng ngoại FT-IR

tb13

Hệ thống Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

tb14

Hệ thống chế tạo cacbon nanotube

tb15

Hệ thống thiết bị chưng cất

tb16
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.