Bộ môn Công nghệ hóa học

Bui_Quoc_Huy

Bộ môn Công nghệ hóa học

1. Thông tin chung

Bộ môn Công nghệ hóa học (tên tiếng Anh: Department of chemical technology) là một bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ Công nghệ hóa học và Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Bộ môn Công nghệ hóa học chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần thuộc 3 chuyên ngành: 

– Công nghệ vật liệu polyme compozit và các hợp chất hữu cơ;

– Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ;

– Công nghệ máy và thiết bị hóa chất – dầu khí.

2. Nhiệm vụ chuyên môn

 Nghiên cứu tài liệu và giảng dạy các học phần liên quan đến các chuyên ngành, như:

– Các học phần chung của các chuyên ngành, như: Các môn Quá trình thiết bị trong Công nghệ hóa học và môi trường (1,2,3), Hóa học đại cương, Hóa học hữu cơ, Hóa học vô cơ, Hóa lý, Hóa kỹ thuật, Hóa phân tích (1,2), Hóa học môi trường, Hóa vi sinh, Kỹ thuật phản ứng, Thí nghiệm chuyên ngành, Đồ án môn học …

– Chuyên ngành Công nghệ vật liệu polyme compozit và các hợp chất hữu cơ, như: Kỹ thuật gia công và chế biến cao su; Hóa học và công nghệ hóa dầu; Kỹ thuật sản xuất chất dẻo – sơn vecni; Hóa học – Hóa lý polyme; HH & KTVL polyme composite; Polyme phân hủy sinh học; Hóa học các hợp chất xenlulo; Thiết bị phản ứng công nghệ hóa dầu; …

– Chuyên ngành Công nghệ điện hóa và các hợp chất vô cơ, như: Ăn mòn và bảo vệ kim loại; Sản xuất axit và hợp chất cơ bản; Điện hóa lý thuyết; Tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơ; Động học và thiết bị phản ứng; Công nghệ phân bón; Điện phân thoát kim loại; Điện phân không thoát kim loại; Nguồn điện hóa học; …

– Chuyên ngành Công nghệ máy và thiết bị hóa chất – dầu khí, như: Máy gia công vật liệu rắn; Tính toán, thiết kế, lắp đặt máy và thiết bị công nghệ hóa chất; Bơm, quạt, máy nén; Máy gia công chất dẻo, Quá trình thiết bị sấy và chuyển khối, Thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa học, Máy và thiết bị nhiệt lạnh, …

– Ngoài ra trong chương trình học, sinh viên đi thực tập: Thực tập nhận thức, Thực tập kỹ thuật, Thực tập tốt nghiệp tại các Nhà máy/Xí nghiệp lớn như đã nêu ở mục LIÊN KẾT.

Đào tạo ra các Kỹ sư có đủ năng lực về ngành Công nghệ hóa học.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Đội ngũ cán bộ

Bộ môn Công nghệ hóa học hiện tại có tổng số 08 cán bộ giảng viên, đều có trình độ Thạc sĩ trở lên, bao gồm: 

Bui_Quoc_Huy

TS. Bùi Quốc Huy

Chức vụ: Trưởng bộ môn CNHH

Email: huydung18@gmail.com

SĐT: 0903.251.443

Nguyen_Trong_Nghia

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Chức vụ: Trưởng Khoa

Email: nghiacnhhmt@gmail.com

SĐT: 0944.290.609

Nguyen_Thi_Chuc

Th.S Nguyễn Thị Chúc

Chức vụ: Giảng viên/NCS

Email: chuc.spkt@gmail.com

SĐT: 0977.966.269

Nguyen_Trong_Quang

TS. Nguyễn Trọng Quang

Chức vụ: Giảng viên

Email: quangbk47@gmail.com

SĐT: 0988.105.134

Nguyen_Thi_Nguyet1

TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ: Giảng viên

Email: mousemoon1984@gmail.com

SĐT: 0978.804.614

Nguyen_Thi_Hoa

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: hoameo2011@gmail.com

SĐT: 0983.713.427

Nguyen_Thi_Thanh_1

Th.S Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên/NCS

Email: thanhnt.ht@gmail.com

SĐT: 0984.215.501

Nguyen_Thi_Thanh_Nhan

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Giảng viên

Email: thanhnhandec@gmail.com

SĐT: 0975.875.696

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.