Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

– Đào tạo sinh viên hệ đại học chính qui các ngành Công nghệ Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường.

– Xây dựng khung chương trình, chương trình chi tiết, đề cương bài giảng, ngân hàng đề thi, câu hỏi, bài tập chương…và tổ chức nghiệm thu đánh giá các chương trình trên.

– Xây dựng chuẩn đầu ra, các chứng chỉ chuyên ngành và các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ khác.

– Giảng dạy, tổ chức coi thi, chấm thi các môn học cho sinh viên của khoa và một số môn học chung cho sinh viên trong toàn trường.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai công nghệ trong các lĩnh vực khác nhau như : Phân tích và xử lí môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường cho các dự án, xây dựng các công trình xử lý môi trường, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để chế tạo vật liệu mới, lai tạo giống lúa….

– Nghiên cứu các văn bản, nội qui, qui chế của Nhà trường và Bộ GD & ĐT liên quan đến các hoạt động đào tạo, giảng dạy, học tập…và triển khai đến toàn thể các giảng viên và sinh viên trong khoa.

– Quản lí hồ sơ học sinh sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.