02213.713.050

Bộ môn Công nghệ Hóa môi trường

1. Thông tin chung

Bộ môn Hóa môi trường (tên tiếng Anh:Department of environmental technology) là một bộ môn chuyên ngành trực thuộc Khoa Công nghệ hóa học và Môi trường, Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Bộ môn Hóa môi trường chịu trách nhiệm nghiên cứu và giảng dạy các học phần liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và An toàn lao động).

2. Nhiệm vụ chuyên môn

Nghiên cứu tài liệu và giảng dạy các học phần:

– Cơ sở ngành: Các môn Quá trình thiết bị trong Công nghệ hóa học và môi trường (1,2,3); Hóa học đại cương; Hóa học hữu cơ; Hóa học vô cơ; Hóa lý; Hóa phân tích (1,2); Hóa học môi trường; Hóa sinh môi trường; Vi sinh môi trường; Kỹ thuật phản ứng; Thí nghiệm chuyên ngành …

– Chuyên ngành: Năng lượng và môi trường; Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn; Phân tích môi trường; Điện hóa và ứng dụng trong xử lý môi trường; Kỹ thuật xử lý nước và nước thải; Mô hình hóa trong môi trường; Đánh giá tác động môi trường và rủi ro; Quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; Thiết kế công nghệ xử lý môi trường; Đồ án quá trình công nghệ môi trường; Đồ án môn học, …

– Ngoài ra trong chương trình học, sinh viên đi thực tập: Thực tập nhận thức; Thực tập chuyên ngành; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp tại các Nhà máy/xí nghiệp lớn.

Đào tạo ra các Kỹ sư có đủ năng lực về ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Đội ngũ cán bộ

Bộ môn Hóa môi trường hiện tại có tổng số 08 cán bộ giảng viên, đều có trình độ Thạc sĩ trở lên, bao gồm:

Th.S Lê Thành Huy

Chức vụ: Giảng viên/NCS

Email:  thanhhuy011183@gmail.com

SĐT: 0388.217.343

T.S Nguyễn Thị Thúy Anh

Chức vụ: Giảng viên

Email:  thuyanh2110@gmail.com

SĐT: 0986.185.123

Th.S Hoàng Văn Hiền

Chức vụ: Giảng viên/NCS

Email:  hoanghientl@gmail.com

SĐT: 0986.910.363

 

Hoàng Thị Loan

Chức vụ: Giảng viên/NCS

Email:  hungloan239@gmail.com

SĐT: 0369.338.868

Th.S Nguyễn Việt Thùy

Chức vụ: Giảng viên

Email:  nguyenvietthuytp@gmail.com

SĐT: 0988.765.761

Th.S Phan Thị Uyên Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Email:  phanuyennhung@gmail.com

SĐT: 0973.203.937

Th.S Trần Thị Trang

Chức vụ: Giảng viên/Bí thư LCĐ

Email:  trangthy86@gmail.com

SĐT: 0974.438.550

T.S Tạ Đăng Thuần

Chức vụ: Giảng viên

Email:  dangthuan410@gmail.com

SĐT: 0982.995.385